objevujeme svět kolem nás i po prázdninách

MŠ Čínská

Klub rodičů

Klub rodičů MŠ je dobrovolným sdružením rodičů a zákonných zástupců dětí, kteří se zajímají o výchovu a vzdělávání svých dětí v MŠ, zajímají se o dění v MŠ, aktivně spolupracují a spolupodílí se na aktivitách a příznivém chodu MŠ. Usilují o spolupráci a vzájemnou podporu mezi rodiči, učiteli, a vedením MŠ.