objevujeme svět kolem nás

MŠ Čínská

Aktuality

ODLOŽENÍ FOTOGRAFOVÁNÍ

Z DŮVODU VÝSKYTU ONEMOCNĚNÍ  COVID 19 V MATEŘSKÉ ŠKOLE SE FOTOGRAFOVÁNÍ ODKLÁDÁ NA DOBU NEURČITOU.
O NÁHRADNÍM TERMÍNU BUDE VČAS INFORMOVÁNI.
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍDALŠÍ PŘÍPADY NEMOCI COVID 19

VE TŘÍDĚ MEDVĚDI BYLY BĚHEM DNEŠNÍHO DOPOLEDNE (24.10.2020) NAHLÁŠENY DALŠÍ 3 PŘÍPADY NEMOCI COVID 19 U DĚTÍ. KARANTÉNA TŘÍDY MEDVĚDI SE BUDE PRODLUŽOVAT DLE NAŘÍZENÍ HYGIENICKÉ STANICE HMP - PODROBNĚJŠÍ INFORMACE BUDOU K DISPOZICI V PONDĚLÍ 26.10. 2020.
V PŘÍPADĚ POTŘEBY MŮŽETE KONTAKTOVAT ŘEDITELKU ŠKOLY E-MAILEM.

KARANTÉNA VE TŘÍDĚ MEDVĚDI

Vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že asistentka pedagoga a jedno dítě ve třídě Medvědi jsou Covid pozitivní, z nařízení Hygienické stanice HMP třída přechází do karantény a je uzavřena na dobu minimálně 10 dní. (Rodiče dětí v karanténě obdrží dnes v odpoledních hodinách od ředitelky školy informativní e-mail s dalšími pokyny vydané Hygienickou stanicí HMP)
Paní učitelka za třídy Berušky, která bydlí ve společné domácnosti s paní učitelkou ze třídy Medvědi, přechází do preventivní karantény minimálně 10 dní.
Proto žádáme všechny rodiče, zejména rodiče dětí z Berušek, o důsledné sledování zdravotního stavu jejich dětí.
Covid se u dítěte projevil zvýšenou teplotou (pozitivní test dnes 22.10.20)

Veronika Ryvolová, ředitelka školy

ZÁJMOVÉ KROUŽKY O PODZIMNÍCH PRÁZDNINÁCH

Milí rodiče,
v termínu podzimních prázdnin
26.10. - 30.10.2020
nebudou
probíhat v mateřské škole odpolední zájmové kroužky.

 

2. VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ COVID 19 V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Vážení rodiče,
chci vás informovat o skutečnosti, že ve třídě MEDVĚDI byl dnes 7. 10. 2020 nahlášen jeden potvrzený případ výskytu nemoci Covid 19 u dítěte.
Jelikož nás informoval rodič dítěte, nikoli KHS, hygieně jsem tuto skutečnost nahlásila sama dle jejich nařízení.
U dotčeného dítěte se první příznaky (lehká rýma) projevily v pondělí, kdy už dítě ve školce nebylo, proto nemusím dle vyjádření hygieny uzavírat dotčenou třídu a nikdo nemusí do karantény. Třída bude z preventivních důvodů znovu vydezinfikována.

Žádám vás o vaší maximální spolupráci a to, abyste si při podezření na respirační onemocnění – rýma, kašel, zvýšená teplota, ponechali dítě v domácí péči.

Děkuji za spolupráci, s přáním pevného zdraví a nervů
Veronika Ryvolová, ředitelka školy

FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ

Vážení rodiče,
v měsíci LISTOPADU proběhne fotografování dětí v těchto termínech:

MEDVĚDI a MOTÝLCI
dne 2.11.2020 od 9 hodin
BERUŠKY a MYŠKY dne 3.11.2020 od 9 hodin
VRABCI a KOŤATA dne 6.11.2020 od 9 hodin

V nabídce jsou tyto fotografie:

1/ SPOLEČNÉ TABLO za 100,-Kč

2/ PORTRÉT DÍTĚTE:
10x15 za 30,-kč a 15x23 za 60,-kč

3/ FOTO S VÁNOČNÍM MOTIVEM 10x15 za 30,-Kč, 15x23 za 60,-Kč.

Do pátku 30.10.2020 nahlaste třídním učitelkám počty vámi vybraných fotografií a podepište souhlas s fotografováním dítěte.
Platba za fotografie bude vybírána až po dodání fotografií.

ODLOŽENÍ ZAČÁTKU KROUŽKU LOGOPEDIE „ŘÍKEJME SI SPOLU“

Vážení rodiče,
vzhledem k výskytu onemocnění Covid 19 v naší mateřské nebude do konce října probíhat logopedický kroužek ani logopedické konzultace.
(Při této činnosti nelze používat ochranné pomůcky).

LOGOPEDICKÝ PRŮZKUM BUDE PROVEDEN 1. 10. 2020 V DOPOLEDNÍCH HODINÁCH.
(Při této činnosti lze používat ochranné pomůcky).

Děkujeme za pochopení

VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ COVID 19 V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Vážení rodiče,
chci vás informovat o skutečnosti, že ve třídě Koťata máme dnes nahlášen 1 potvrzený případ výskytu nemoci Covid 19 u dítěte.
Jelikož nás informoval rodič dítěte, nikoli KHS, hygienu jsem tudíž pro další doporučení kontaktovala sama s následujícím výsledkem:
Nemusím uzavírat dotčenou třídu, nikdo nemusí do karantény, třída bude z preventivních důvodů znovu vydezinfikována.
Proto vás žádám o vaší maximální spolupráci a to, abyste si při podezření na respirační onemocnění – rýma, kašel, zvýšená teplota, ponechali dítě v domácí péči.

Děkuji za spolupráci, s přáním pevného zdraví a nervů
Veronika Ryvolová, ředitelka školy

KROUŽEK SPORTOVKY A TANEČKY

PO DOHODĚ S DDM VÁM NABÍZÍME MOŽNOST 2 ODPOLEDNÍCH ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ - SPORTOVKY A NAKONEC I TANEČKY , KTERÉ VŠAK BUDOU PROBÍHAT (JAK JSME JIŽ AVIZOVALI NA TŘÍDNÍ SCHŮZCE 3. 9. 2020) V PROSTORÁCH STANICE TECHNIKŮ DDM  - POD JULISKOU 2a, PRAHA 6.

ORGANIZACE BUDE NÁSLEDUJÍCÍ:

TANEČKY V ÚTERÝ  16:00 - 17:00 - KAPACITA 15 DĚTÍ 
- RODIČ MUSÍ DÍTĚ DOPRAVIT DO DDM SÁM I SÁM V 17 HODIN VYZVEDNOUT

SPORTOVKY VE STŘEDU 13:30 - 14:30 - KAPACITA 15 DĚTÍ
- LEKTORKA VE 13 HODIN VYZVEDNE DĚTI V MATEŘSKÉ ŠKOLE NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI OD RODIČŮ A ODVEDE JE DO DDM. RODIČE SI MUSÍ DÍTĚ V DDM VYZVEDNOUT VE 14:30.
PŘIHLAŠOVÁNÍ NA TYTO KROUŽKY BUDE PŘÍMO V DDM  OD ČTVRTKA 17. 9. 2020.

https://ddmpraha.cz/stanice-techniku/Krouzky?p=,Predskolaci,Sportovni,Predskolni,Tanecni


ZÁPISOVÉ TABULKY NA KROUŽKY

VÁŽENÍ RODIČE,

V ÚTERÝ DNE 8. 9. 2020 V 7:00 HODIN BUDOU VYVĚŠENY VE VESTIBULU BUDOVY "A"  ZÁPISOVÉ TABULKY NA KROUŽKY  ZPÍVÁNKY, TVOŘÍLEK A ODPOLEDNÍ ANGLIČTINA. 
V PŘÍPADĚ VAŠEHO ZÁJMU SE ZAPIŠTE.


KROUŽEK SPORTOVKY , KTERÝ BY PROBÍHAL V DDM JE V SOUČASNÉ DOBĚ V JEDNÁNÍ.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

VÍTÁME VŠECHNY DĚTI A RODIČE PO PRÁZDNINÁCH.

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK ZAČÍNÁ V ÚTERÝ 1. 9. 2020.Prosíme o dodržení nástupu do třídy do 8:30 - platí pro všechny rodiče
(třídy začínají postupně v 6:30,  7:00, 7:30 – v provozu již všechny třídy).

Žádáme rodiče, aby v prostorách školky měli zakrytý nos a ústa ochrannou rouškou.
Děti i rodiče si při vstupu do školky ruce vydezinfikují, popř. umyjí mýdlem, 
následuje ranní filtr - změření teploty bezkontaktním teploměrem od paní provozní.

Omlouvání děti - do 8,00 hodin
Budova A – 739 771 750
Budova B – 775 446 354
V den nástupu prosíme ve vaší třídě o kontrolu všech osobních údajů v Evidenčním listě – 
(telefonní kontakt a platný email) a vyplnění Přihlášky ke stravování, 
dále kdo nevyplnil Souhlas GDPR.

Nastupující  děti - rozdělení nových dětí do tříd bude zveřejněno na nástěnkách ve vestibulu v budově A, 
rozdělení je již stabilní.
Děti byly zařazeny do tříd tak, aby byla zachována heterogennost tříd, pokud rodiče projevili přání 
na zařazenído některé třídy a bylo to možné, bylo jim vyhověno.

Pro rodiče je závazný dokument Školní řád – je umístěn v jednotlivých šatnách a na webu školky.

Provoz školy – vyzvedávání dětí:
Provoz školy začíná v 6:30 hodin, třídy se otevírají postupně a odpoledne postupně zavírají.
Děti, které jdou po "o" prosíme dodržovat čas 12:30 - 13:00 vyzvednutí ve třídě.
Od 14:45 hodin můžete své děti vyzvednout po odpočinku.

Mateřská škola se zavírá v 17:00 hodin.
Počítejte prosím s časem, který je nutný na dokončení započaté činnosti a k úklidu hraček, 
s oblečením dítěte v šatně, aby se škola mohla v 17:00 hodin uzamknout.

Pokud máte jakýkoli dotaz, obraťte se na paní učitelku ve své třídě. 
Všechny jsou profesionálky a mají bohaté zkušenosti s výchovou dětí ve školce.

Obecné informace platby:

Školné
- platby se provádí bezhotovostně na číslo účtu MŠ s VS 9+ osobní číslo dítěte, 
můžete i více měsíců najednou. 
Nové děti dostanou osobní číslo v den nástupu – k dispozici u paní provozní, stávajícím dětem zůstává. 
Výše na školní rok 2020/2021 činí 549,- Kč
Děti s OPŠD školné neplatí.

Stravné platí se měsíc dopředu – přihlášku ke stravování vyplňují všichni rodiče. 
Platba se hradí bezhotovostně na číslo účtu MŠ s VS ꓿ osobní číslo dítěte.
Předpis výše úhrady bude vždy k dispozici u paní provozní.

Kdo si nezastavil přes prázdniny platby, žádáme o úpravy výše platby školného od září.


Ve školce mají děti k dispozici v šatně látkové tašky na náhradní oblečení, ručníky, povlečení na postýlky.

Adaptace:
Pro nové děti je nastavený 14 denní adaptační plán, chodí po obědě domů.

Tříleté děti by měly zvládnout:
- samostatně si obléct jednoduché oblečení, nazouvat, vyzouvat obuv, vědět kde má oblečení, boty...
- znát své jméno, umět si říci, co chce nebo potřebuje
- hygiena – umět si samostatně umýt ruce mýdlem a utřít ruce, samostatně použít WC 
(pleny nejsou přípustné), procvičujte utírání zadečku
- při stolování by měly děti samostatně držet lžíci (nekrmte je doma – učte je samostatnosti), 
pití z hrníčku i skleničky, čistota při jídle, při jídle sedět u stolu
- používat kapesník - vysmrkat se
- samozřejmostí by mělo být:  pozdravit, poděkovat, poprosit, uklidit po sobě hračky
Je toho hodně co musí malé děti zvládnout, musí také reagovat na paní učitelku a její pokyny -
je to jiné než s maminkou doma. Ve třídě je 28 dětí docházejících a paní učitelka jen jedna. 
Obě strany se musí respektovat, porozumět si, zvyknout si na sebe, dodržovat pravidla........

Oblečení
Prosíme usnadněte svým dětem oblékání v šatně a připravte na poličku oblečení na pobyt venku.
Ostatní nechte v tašce na háčku. Děti by měly mít jiné oblečení do třídy a ven. Pokud tomu tak není, 
sype se z nich písek a venkovní příroda.
Oblečení podepište, děti si ho nepoznají a my také ne. Pokud ho najdeme mimo poličku, 
nevíme, komu patří.

Co by se vám také hodilo, abyste věděli:

- bačkůrky do třídy s pevnou patou (v žádném případě ne pantofle nebo kroksy)
- pohodlné oblečení do třídy
tričko s krátkým/dlouhým rukávem
slabé tepláky, kalhoty, legíny, sukně, zástěrka  (v létě kraťasy), ponožky, punčocháče
- sportovní oblečení na zahradu
tepláky, mikina, bunda, čepice či kšiltovka (dle aktuálního počasí)
(protože se děti při hře venku lehce ušpiní, převlékáme se po návratu z hygienických důvodů do 
"domácího" oblečení)
- náhradní oblečení (pro případ "nehody" - uložte do látkové tašky v šatně)
spodní prádlo, tričko, kalhoty, ponožky nebo v zimě punčocháče, 
- pyžamo - pokud bude dítě chodit domů po odpočinku, nepromokavou podložku pokud je třeba
Volte oblečení jednoduché, dobře oblékatelné - nevhodné jsou kalhoty se zapínáním na ramenou,
zástěrky se zapínáním vzadu, šle pod svetrem nebo zástěrkou, těsné gumy u kalhot, rozbité zipy, 
malé nebo příliš velké boty, prstové rukavice.
Nezapomeňte, že dítě by mělo mít volný pohyb. Přizpůsobujte oblečení aktuálnímu počasí.

Prosíme o nevnášení hraček do školky.

Schůzka s rodiči je naplánovaná v prvním týdnu v září – sledujte web a nástěnky.

Těšíme se na Vaše děti.

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2020 - 2021

ŠKOLNÍ ROK 2020/21 ZAČÍNÁ V ÚTERÝ 1. ZÁŘÍ 2020


PODZIMNÍ PRÁZDNINY
připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020.
Provoz na škole omezen – třídy spojeny.

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020
a skončí v neděli 3. ledna 2021.
ŠKOLA BUDE UZAVŘENA.
Škola bude znovu otevřena v pondělí 4. ledna 2021

Jednodenní POLOLETNÍ PRÁZDNINY školáků připadnou na pátek 29. ledna 2021.

JARNÍ PRÁZDNINY začínají  1. 3. 2021 a končí 7. 3. 2021
Provoz na škole omezen – třídy spojeny.


VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021.
Provoz na škole omezen – třídy spojeny.HLAVNÍ PRÁZDNINY budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021.
PROVOZ NA ŠKOLE JE PŘERUŠEN.Nový školní rok 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021

MAMINKO, TATÍNKU - VÍTE, CO POTŘEBUJI S SEBOU DO ŠKOLKY?

Vedete své dítě poprvé do školky a nevíte co bude potřebovat? Připravili jsme pro vás seznam potřebných věcí:


- bačkůrky
do třídy s pevnou patou (v žádném případě ne pantofle nebo crocsy - chodíme po schodech)
- pohodlné oblečení do třídy tričko s krátkým/dlouhým rukávem slabé tepláky, kalhoty, legíny, sukně, zástěrka  (v létě kraťasy), ponožky, punčocháče
- sportovní oblečení na zahradu tepláky, mikina, bunda, čepice či kšiltovka (dle aktuálního počasí)
(protože se děti při hře venku lehce ušpiní, převlékáme se po návratu z hygienických důvodů do "domácího" oblečení)
- náhradní oblečení (pro případ "nehody") spodní prádlo, tričko, ponožky nebo v zimě punčocháče
- pyžamo - pokud bude dítě chodit domů po odpočinku
- zubní kartáček

Volte oblečení jednoduché, dobře oblékatelné - nevhodné jsou kalhoty se zapínáním na ramenou a zástěrky se zapínáním vzadu, šle pod svetrem nebo zástěrkou, těsné gumy u kalhot, rozbité zipy, malé nebo příliš velké boty. Nezapomeňte, že dítě by mělo mít volný pohyb. Přizpůsobujte oblečení aktuálnímu počasí.

VŠECHNY VĚCI DÍTĚTE BY MĚLY BÝT PODEPSANÉ. Předejdete tak ztrátě nebo záměně. 
V šatně má každé dítě k dispozici svou přihrádku, ve které má připravenu plátěnou tašku se svou značkou, do které prosíme uložit náhradní oblečení.


Přejeme vašim dětem, aby se jim u nás líbilo.